Agensi Cukai Afrika Selatan Menyiarkan Teks Sintesis DTA, Protokol Dengan Malaysia

Agensi Cukai Afrika Selatan Menyiarkan Teks Sintesis DTA, Protokol Dengan Malaysia

Perkhidmatan Hasil Afrika Selatan 18 Julai menyiarkan dalam talian teks sintesis protokol DTA 2005 dan 2005 dan 2011 dengan Malaysia, dan Konvensyen Pelbagai Hala untuk Melaksanakan Langkah-Langkah Berkaitan Perjanjian Cukai untuk Mencegah Hakisan Pangkalan dan Peralihan Keuntungan (MLI), yang berkuat kuasa 1 Jan. dan 2) tempoh bercukai bermula pada atau selepas 1 Julai untuk semua cukai lain. Teks yang disintesis adalah untuk memudahkan penggunaan MLI tetapi bukan sumber undang-undang. [South Africa, South African Revenue Service, 07/18/23]

Rujukan: Lihat Teks Disintesis bagi …